2009-07-11 12:57 #0 av: Tin-Tin74

DHL Preis CICO ***:s terrängbana var svår men gav ett fint flyt i ridningen tack vare att den var trevligt inbjudande. Varken omkullridningar eller skador raporterades.

Målsättningen för banbyggaren Rüdger Schwarts var att lägga en säker men samtidigt utslagsgivande bana, som skulle vara trevlig för publiken och krävande för ryttarna. Något han lyckades med. Banan krävde full koncentration av ryttarna och var svårare än vad den verkade, men rättvis. Felen som blev fördelades ganska jämnt över banan. Det var språng utan knyck och ryck med tvära svängar som publiken fick se.

Läs hela artikeln och se hinder för hinder.